Ngữ Pháp

Sử Dụng Tính Từ Như Một Danh Từ Trong Tiếng Đức

Sử Dụng Tính Từ Như  Một Danh Từ Trong Tiếng Đức

Trong các bài viết trước chúng ta đã biết thông thường danh từ và động từ có thể  có thể được dùng như một tính từ và cách để xây dựng một danh từ thành một tính từ. Và ngược lại tính từ cũng có thể được sử dụng như một danh từ. Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cách xây dựng này....

Xem thêm

Cách Sử Dụng Partizip Làm Tính Từ

Cách Sử Dụng Partizip Làm Tính Từ

Như chúng ta đã biết có nhiều cách khác nhau để xây dựng  hình thành một tính từ ngoài việc dùng danh từ, hoặc động từ chúng ta còn có thể sử dụng dạng Partizip ở hiện tại hoặc quá khứ để làm tính từ. Vậy cách xây dựng này như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây:...

Xem thêm

Kết Hợp Các Từ Bổ Sung Và Tính Từ Trong Tiếng Đức

Kết Hợp Các Từ Bổ Sung Và Tính Từ Trong Tiếng Đức

Tính từ nhằm để miểu tả tính chất cuả một sự việc hoặc hành động, bên cạnh đó người ta có thể các từ bổ sung để làm tăng tính mạnh yếu hoặc để nhân mạnh tính từ mà không làm thay đổi nghĩa gốc của câu. Cùng tìm hiếu các từ bổ sung này để tạo thành nhóm tính từ:...

Xem thêm

Sự Hình Thành Tính Từ Trong Từ Trong Tiếng Đức

Sự Hình Thành Tính Từ Trong Từ Trong Tiếng Đức

Tính từ là một phần quan trọng của ngôn ngữ và số lượng tính từ cũng nhiều vô số. Qua bài viết đây chúng ta cùng tìm hiểu sự hình thành cơ bản của tính từ trong tiếng Đức. ...

Xem thêm

Giới Từ Đi Với Genitiv Trong Tiếng Đức (P2)

Giới Từ Đi Với Genitiv Trong Tiếng Đức (P2)

Giới từ đi với genitive là nhóm có số lượng từ lớn nhất. Tuy nhiên, chúng hiếm khi được sử dụng trong văn nói. Thông thường giới từ đi với Genitiv thường xuất hiện trong các văn bản có độ khó hơn. Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng HALLO tìm hiểu các giới từ đi với Genintiv quan trọng nhất thường được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày:...

Xem thêm

Giới Từ Đi Với Genitiv Trong Tiếng Đức (P1)

Giới Từ Đi Với Genitiv Trong Tiếng Đức (P1)

Giới từ đi với genitive là nhóm có số lượng từ lớn nhất. Tuy nhiên, chúng hiếm khi được sử dụng trong văn nói. Thông thường giới từ đi với Genitiv thường xuất hiện trong các văn bản có độ khó hơn. Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu  các giới từ đi với Genintiv quan trọng nhất thường được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày:...

Xem thêm

Trường Hợp Không Có Mạo Từ Trong Tiếng Đức Nullartikel

Trường Hợp Không Có Mạo Từ Trong Tiếng Đức Nullartikel

Như chúng ta đã biết trong tiếng Đức khi học danh từ mới người học luôn phải học kèm với mạo từ cuả chúng và khi dùng trong câu thường có mạo từ trước mỗi danh từ. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Trong một số trường hợp, người ta KHÔNG sử dụng mạo từ. Nếu không có mạo từ nào được sử dụng, đây được gọi là không có mạo từ: Nullartikel....

Xem thêm

Thể Giả Định Konjunktiv II Trong Tiếng Đức Ở Thì Hiện Tại

Thể Giả Định Konjunktiv II Trong Tiếng Đức Ở Thì Hiện Tại

Trong tiếng Đức ngoài các câu dùng miêu tả thế giới thực, nói về tất cả những gì thực sự đang diễn ra. Hoặc câu Imperativ được dùng để đưa ra một mệnh lệnh hoặc một lời yêu cầu, ra lệnh hay cầu khẩn ai làm việc gì đó.  Thì người Đức còn có những câu ở thể Konjunktivdùng để nói về tất cả những ước mơ, tưởng tượng, giả định …...

Xem thêm

1234BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay