Ngữ Pháp

Cách Sử Dụng Damit Và Um Zu Trong Tiếng Đức

Cách Sử Dụng Damit Và Um... zu Trong Tiếng Đức

 

Trong bài viết dưới đây ta sẽ tìm hiểu cách hình thành và phân biệt cách sử dụng của hai cách để diễn tả mục đích là "Damit" và " um...zu" này trong tiếng Đức:...

Xem thêm

Cách Sử Dụng Và Ý Nghĩa Của Động Từ Lassen Trong Tiếng Đức

Cách Sử Dụng Và Ý Nghĩa Của Động Từ Lassen Trong Tiếng Đức

Động từ Lassen có thể được sử dụng như một động từ chính trong câu (vollverben) hoặc sử dụng tương tự như một trợ động từ với động từ thứ hai trong câu ở dạng nguyên thể. Ý nghĩa của lassen thay đổi theo cách sử dụng trong câu. Động từ phản thân sich lassen được sử dụng ở ngôi thứ 3 như một sự thay cho thế bị động....

Xem thêm

Chia Đuôi Tính Từ Trường Hợp Không Có Mạo Từ Trong Tiếng Đức

Chia Đuôi Tính Từ Trường Hợp Không Có Mạo Từ Trong Tiếng Đức

Khi các danh từ không  có mạo từ đứng trước, trường hợp này được biêt đến là Nullartikel trong tiếng Đức.

Nếu tính từ được chia đuôi đứng trước một danh từ trong trường hợp không có mạo từ Nullartikel  nó được Biết đến trong tiếng Đức là starke Deklination....

Xem thêm

Danh Sách Các Động Từ Phản Thân Cơ Bản Trình Độ A1 A2

Danh Sách Các Động Từ Phản Thân Cơ Bản Trình Độ A1 - A2

Chúng ta đã biết rằng không có quy tắc rõ để phân biệt các động từ phản thân và động từ thường vì vậy chúng ta thường phải học thuộc. Ngoài ra các động từ phản thân có trường hợp có thể đi với Akkusativ hoặc là Dativ. Vì vậy cùng tìm hiểu và học các động từ phản thân cơ bản ở trình độ A1- A2 theo danh sách dưới đây:
...

Xem thêm

Động Từ Phản Thân Reflexiven Verben Trong Tiếng Đức

Động Từ Phản Thân Reflexiven Verben Trong Tiếng Đức

Giới thiệu: Động từ phản thân là những động từ được sử dụng đi kèm với một đại từ phản thân, sich được đặt trước động từ phản thân ở dạng nguyên thể, ví dụ sich ausziehen (tự cởi quần áo).

Chúng ta sử dụng động từ phản xạ trong tiếng Đức khi chủ ngữ và tân ngữ của động từ giống nhau. Nói chung, các động từ phản than khá phổ biến trong ngữ pháp tiếng Đức....

Xem thêm

Cách Kết Hợp WO Với Giới Từ Trong Tiếng Đức

Cách Kết Hợp Wo- Với Giới Từ Trong Tiếng Đức

Bạn đã biết rằng khi chúng ta đang nói về người hoặc sự vật, chúng ta không cần phải lặp đi lặp lại tên hoặc người hoặc vật. Thay vào đó, chúng ta có thể thay thế danh từ đầy đủ bằng đại từ. Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu một cách kết hợp tiền tố Da- kết hợp với giới từ để thay thế từ chỉ vật trong câu. Trong bài viết dưới đây chúng ta tìm hiểu về một cách kết hợp tương tự tiền tố Wo- với giới từ thay thế cho vật được nhắc đến trong câu hỏi....

Xem thêm

Kết Hợp Da Với Giới Từ Trong tiếng Đức

Kết Hợp Da- Với Giới Từ Trong Tiếng Đức

Trong bài viết dưới đây chúng ta tìm hiểu về một cách kết hợp tiền tố Da- với giới từ thay thế cho vật được nhắc đến trong câu.

Bạn đã biết rằng khi chúng ta đang nói về người hoặc sự vật, chúng ta không cần phải lặp đi lặp lại tên hoặc

người hoặc vật. Thay vào đó, chúng ta có thể thay thế danh từ đầy đủ bằng đại từ:...

Xem thêm

Tìm Hiểu Về Partizip I Và Cách Sử Dụng

Tìm Hiểu Về Partizip I Và Cách Sử Dụng

Partizip 1 được dùng để hình thành nên những tính từ từ động từ và chúng giữ chức năng như những tính từ thông thường trong câu chủ động ở thì hiện tại. Do đó, nó có thể đứng trước danh từ để bổ sung nghĩa cho danh từ và cũng có thể đứng độc lập. Việc sử dụng Partizip giúp làm cho câu gọn và hay hơn khi bạn có thể dùng nhiều tính chất, trạng thái vào một cụm danh từ mà không cần phải sử dụng câu quan hệ. Cùng tìm hiểu về Partizip 1 trong bài viết dưới đây:...

Xem thêm

1234BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay