Konjugation

Tổng Hợp Các Động Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Đức

Tổng hợp các động từ bất quy tắc trong Tiếng Đức mà bạn cần phải biết. Với những động từ đặc biệt này, cách duy nhất là học và ghi nhớ chúng.  Các bạn có thể tìm hiểu ...

Xem thêmBÀI KIỂM TRA
Tư vấn online