Học Tiếng Đức tại Tp Hồ Chí Minh - Lịch Khai Giảng HALLO
Học Tiếng Đức Chuẩn Châu Âu Ở Việt Nam Học Tiếng Đức Online Học Tiếng Đức 100% Giảng Viên Đức Ưu Đãi Học Phí Khóa Tiếng Đức

 

LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI ĐẾN 20% +

TẶNG 100.000 ĐỒNG

A.Các Lớp Tiếng Đức Học Tại Trung Tâm  
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A0  
A1.1
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 9/7 4,400,000 3,420,000
  7-CN 15h-17h 
24/7
4,400,000 3,420,000
A1.1
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 23/7 5,800,000 4,540,000
  7-CN 10h-12h 10/7 5,800,000 4,540,000
Cấp tốc A1
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 17/7 8,800,000 6,940,000
Cấp tốc A1
Anh-Đức
2-3-4
5-6
10h-12h 19/7 11,600,000 9,180,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, Trình độ A1  
A1.2
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h30 12/7 4,400,000 3,420,000
7-CN 8h-10h 24/7 4,400,000 3,420,000
A1.2
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 26/7 5,800,000 4,540,000
7-CN 15h-17h 17/7 5,800,000 4,540,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, Trình độ A2  
A2.1
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 10/7 4,600,000 3,580,000
A2.1
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 26/7 5,900,000 4,620,000
A2.2
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 12/7 4,600,000 3,580,000
A2.2
Anh-Đức
7-CN 10h-12h 31/7 5,900,000 4,620,000
Cấp tốc A2
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 20/7 9,200,000 7,260,000
Cấp tốc A2
Anh-Đức
2-3-4
5-6
10h-12h 19/7 11,800,000 9,440,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, Trình độ B1    
B1.1
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 17/7 5,100,000 3,980,000
B1.1
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 26/7 6,000,000 4,700,000
B1.2
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 24/7 5,100,000 3,980,000
B1.2
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 12/7 6,000,000 4,700,000
Cấp tốc B1
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 20/7 10,200,000 8,060,000
Cấp tốc B1
Anh-Đức
2-3-4-5-6 8h-10h 19/7 12,000,000 9,500,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, Trình độ B2  
B2.1
Việt-Đức
7-CN 10h-12h 24/7 5,300,000 4,140,000
B2.1
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 31/7 6,100,000 4,780,000
B2.2
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 16/7 5,300,000 4,140,000
B2.2
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 24/7 6,100,000 4,780,000
Cấp tốc B2
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 20/7 12,200,000 9,660,000
Khóa Tiếng Đức Thiếu nhi  
Thiếu Nhi 1
7-CN 15h-17h 24/7 4,500,000 3,600,000
Thiếu Nhi 2
7-CN 15h-17h 24/7 4,500,000 3,600,000
Khóa Tiếng Đức Giao tiếp  
Giao tiếp 2-4-6 8h-10h 26/7 2,000,000 1,600,000
Khóa Phát âm Tiếng Đức   
Phát âm 2-4-6 10h-12h 23/7 2,000,000 1,600,000
Khóa Luyện thi Chứng chỉ tiếng Đức  
DaF/A1-A2-B1-B2-C1-C2 2-4-6 15h-17h 19/7 4,900,000 3,920,000

B. Các Lớp Tiếng Đức Online, tương tác trực tiếp

 
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát dành cho người mới bắt đầu online, Trình độ A0  
A1.1 ONL
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 12/7 4,400,000 3,420,000
A1.1 ONL
Anh-Đức
7-CN 8h-10h 24/7 5,800,000 4,540,000
Cấp tốc A1 ONL
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 20/7 8,800,000 6,940,000
Cấp tốc A1 ONL
Anh-Đức
2-3-4
5-6
8h-10h 19/7 11,600,000 9,180,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ A1  
A1.2 ONL
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 19/7 4,400,000 3,420,000
A1.2 ONL
Anh-Đức
7-CN 08h-10h 10/7 5,800,000 4,540,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ A2    
A2.1 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 19/7 4,600,000 3,580,000
A2.1 ONL
Anh-Đức
7-CN 15h-17h 24/7 5,900,000 4,620,000
A2.2 ONL
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 17/7 4,600,000 3,580,000
A2.2 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 23/7 5,900,000 4,620,000
Cấp tốc A2 ONL
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 10/7 9,200,000 7,260,000
Cấp tốc A2 ONL
Anh-Đức
2-3-4-5-6 10h-12h 26/7 11,800,000 9,440,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ B1  
B1.1 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 23/7 5,100,000 3,980,000
B1.1 ONL
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 24/7 6,000,000 4,700,000
B1.2 ONL
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 24/7 5,100,000 3,980,000
B1.2 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 26/7 6,000,000 4,700,000
Cấp tốc B1 ONL
Việt-Đức
2-3-4-5-6 8h-10h 26/7 10,200,000 8,060,000
Cấp tốc B1 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 27/7 12,000,000 9,500,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ B2  
B2.1 ONL
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 26/7 5,300,000 4,140,000
B2.1 ONL
Anh-Đức
7-CN 10h-12h 31/7 6,100,000 4,780,000
B2.2 ONL
Việt-Đức
7-CN 8h-10h 24/7 5,300,000 4,140,000
B2.2 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 23/7 6,100,000 4,780,000
Cấp tốc B2 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 29/7 12,200,000 9,660,000
LỚP THEO YÊU CẦU Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ

Để hiểu rõ hơn lộ trình khóa học, học viên hãy tham khảo chi tiết chương trình giảng dạy bên dưới, dành cho lớp Online hoăc Offline.

>>> Chương trình ưu đãi cụ thể tại Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo

>>> Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Đức Online

>>> Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Đức Offline

Các lớp tiếng Đức theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.


 

LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI ĐẾN 20% +

TẶNG 100.000 ĐỒNG

A.Các Lớp Tiếng Đức Học Tại Trung Tâm  
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A0  
A1.1
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 14/8 4,400,000 3,420,000
  7-CN 13h-15h 
26/8
4,400,000 3,420,000
A1.1
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 28/8 5,800,000 4,540,000
  7-CN 8h-10h 19/8 5,800,000 4,540,000
Cấp tốc A1
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 15/8 8,800,000 6,940,000
Cấp tốc A1
Anh-Đức
2-3-4
5-6
10h-12h 21/8 11,600,000 9,180,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, Trình độ A1  
A1.2
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h30 11/8 4,400,000 3,420,000
7-CN 8h-10h 26/8 4,400,000 3,420,000
A1.2
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 16/8 5,800,000 4,540,000
7-CN 15h-17h 19/8 5,800,000 4,540,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, Trình độ A2  
A2.1
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 19/8 4,600,000 3,580,000
A2.1
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 21/8 5,900,000 4,620,000
A2.2
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 11/8 4,600,000 3,580,000
A2.2
Anh-Đức
7-CN 15h-17h 26/8 5,900,000 4,620,000
Cấp tốc A2
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 22/8 9,200,000 7,260,000
Cấp tốc A2
Anh-Đức
2-3-4
5-6
10h-12h 21/8 11,800,000 9,440,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, Trình độ B1    
B1.1
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 12/8 5,100,000 3,980,000
B1.1
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 28/8 6,000,000 4,700,000
B1.2
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 12/8 5,100,000 3,980,000
B1.2
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 28/8 6,000,000 4,700,000
Cấp tốc B1
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 19/8 10,200,000 8,060,000
Cấp tốc B1
Anh-Đức
2-3-4-5-6 8h-10h 21/8 12,000,000 9,500,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát, Trình độ B2  
B2.1
Việt-Đức
7-CN 10h-12h 19/8 5,300,000 4,140,000
B2.2
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 21/8 5,300,000 4,140,000
B2.2
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 26/8 6,100,000 4,780,000
Cấp tốc B2
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 22/8 12,200,000 9,660,000
Khóa Tiếng Đức Thiếu Nhi          

Thiếu Nhi 1

7-CN 15h-17h 26/8 4,500,000 3,600,000

Thiếu Nhi 2

7-CN 15h-17h 26/8 4,500,000 3,600,000
Khóa Tiếng Đức Giao Tiếp          

Giao Tiếp

2-4-6 10h-12h 21/8 2,000,000 1,600,000
Khóa Phát Âm Tiếng Đức           

Phát Âm

2-4-6 8h-10h 21/8 2,000,000 1,600,000
Khóa Luyện Thi chứng chỉ Tiếng Đức          

TestDaF/A1-A2-B1-B2-C1-C2

2-4-6 15h-17h 21/8 4,900,000 3,920,000

B. Các Lớp Tiếng Đức Online, tương tác trực tiếp

 
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát dành cho người mới bắt đầu online, Trình độ A0  
A1.1 ONL
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 14/8 4,400,000 3,420,000
A1.1 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 28/8 5,800,000 4,540,000
Cấp tốc A1 ONL
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 22/8 8,800,000 6,940,000
Cấp tốc A1 ONL
Anh-Đức
2-3-4
5-6
8h-10h 21/8 11,600,000 9,180,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ A1  
A1.2 ONL
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 14/8 4,400,000 3,420,000
A1.2 ONL
Anh-Đức
7-CN 08h-10h 26/8 5,800,000 4,540,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ A2  
A2.1 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 20/8 4,600,000 3,580,000
A2.1 ONL
Anh-Đức
7-CN 15h-17h 28/8 5,900,000 4,620,000
A2.2 ONL
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 28/8 4,600,000 3,580,000
A2.2 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 16/8 5,900,000 4,620,000
Cấp tốc A2 ONL
Việt-Đức
2-3-4-5-6 10h-12h 23/8 9,200,000 7,260,000
Cấp tốc A2 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 24/8 11,800,000 9,440,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ B1  
B1.1 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 23/8 5,100,000 3,980,000
B1.1 ONL
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 21/8 6,000,000 4,700,000
B1.2 ONL
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 21/8 5,100,000 3,980,000
B1.2 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 30/8 6,000,000 4,700,000
Cấp tốc B1 ONL
Việt-Đức
2-3-4-5-6 8h-10h 16/8 10,200,000 8,060,000
Cấp tốc B1 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 24/8 12,000,000 9,500,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ B2  
B2.1 ONL
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 30/8 5,300,000 4,140,000
B2.1 ONL
Anh-Đức
7-CN 8h-10h 28/8 6,100,000 4,780,000
B2.2 ONL
Việt-Đức
7-CN 10h-12h 28/8 5,300,000 4,140,000
B2.2 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 20/8 6,100,000 4,780,000
Cấp tốc B2 ONL
Anh-Đức
2-3-4-5-6 10h-12h 23/8 12,200,000 9,660,000
LỚP THEO YÊU CẦU Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ

Để hiểu rõ hơn lộ trình khóa học, học viên hãy tham khảo chi tiết chương trình giảng dạy bên dưới, dành cho lớp Online hoăc Offline.

>>> Chương trình ưu đãi cụ thể tại Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo

>>> Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Đức Online

>>> Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Đức Offline

Các lớp tiếng Đức theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ẢNH FEEDBACK

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

  • 0 Bình luận

Yêu cầu nhập thông tin Email hợp lệ ...!

 

GIẢNG VIÊN

Stephen Karim

Cố Vấn, Trưởng Bộ Môn, Giảng Viên

Tại Cap Education, chúng tôi chọn triết lý giáo dục "Nhân Bản - Toàn Diện", lấy con người làm trung tâm, lấy kiến thức làm nền tảng. Chúng tôi mang đến sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sống, biết yêu thương, tôn trọng, sáng tạo & tinh thần tự học để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm, có tầm nhìn.

BẠN MUỐN NHẬN TƯ VẤN
& HỖ TRỢ TỪ HALLO

  • Trãi nghiệm phương pháp học Tiếng Đức hiệu quả tại Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo
  • Các dịch vụ hỗ trợ tại nước sở Đức (Tìm nhà, đưa đón sân bay, thủ tục nhập học, thủ tuc hành chính, đặt vé máy bay,...)
  • Tư vấn miễn phí các chương trình du học Đức
  • Hỗ trợ các thông tin định cư Đức

Liên hệ ngay với chúng tôi!


(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!