Cách làm bài viết Teil 1 B1

Để viết một lá thư hoàn chỉnh, đầy đủ ý và mạch lạc, các bạn hãy tham khảo những mẫu câu của mình sau đây nhé.

Các Mẫu Câu Thi Viết Teil 2 B1

Các Mẫu Câu Thi Viết Teil 2 B1

Trong bài viết này, mình sẽ nêu ra một số mẫu câu thường dùng để nêu quan điểm trong Teil 2 của bài thi viết B1.

Cách Viết Thư Teil 3 B1

Cách viết thư Teil 3 B1

Trong bài viết này, mình sẽ nêu cho các bạn các mẫu câu và từ vựng để viết Teil 3 của kì thi B1 tốt.

Tổng Hợp Các Đề Thi Viết B1 Tiếng Đức

Tổng Hợp Các Đề Thi Viết B1 Tiếng Đức

Việc luyện đề trước khi thi sẽ giúp bạn tự tin và làm quen với đề đi, qua đó cả thiện thành tích của bạn. Sau đây Hallo sẽ tổng hợp một số đề thi viết ở trình độ B1 tiếng đức cho các bạn.

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online