Relativsatz Trong Tiếng Đức

Mệnh đề quan hệ (Relativsatz) có tác dụng bổ nghĩa cho câu mà không cần bắt đầu một câu mới. Trong ngữ pháp tiếng Đức, Relativsatz luôn đứng sau dấu phẩy.

Trong bài viết này, Hallo sẽ đưa ra các ví dụ cho các bạn về mệnh đề quan hệ với nominative, dativ, akkusativ và genitiv.

Câu Hỏi Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Câu Hỏi Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, câu hỏi gián tiếp được sử dụng khi chúng ta muốn hỏi một cách lịch sự (với người mới quen hoặc trong tình huống giao tiếp trang trọng...) hoặc khi muốn nhắc lại điều chúng ta muốn hỏi mà người đối thoại với bạn chưa nghe rõ.

Đảo Ngữ Trong Tiếng Đức

Đảo Ngữ Trong Tiếng Đức

Khi xây dựng câu trong tiếng Đức, ta phải tuân theo các quy tắc về thứ tự của các phần trong câu như quy tắc TeKaMoLo hay DA-AD. Tuy nhiên, để câu thêm sinh động, chúng ta có thể đảo ngữ.

Cách Dùng Deshalb Trong Tiếng Đức

Cách Dùng Deshalb Trong Tiếng Đức

Deshalb là trạng từ chỉ kết quả/ hậu quả. Mệnh đề có deshalb được gọi là  Konsekutivsatz: Câu chỉ kết quả.

Sau đây là cách sử dụng deshalb.

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online