Cách dùng thì hiện tại (Indikativ Präsens)
Untitled Document
>>
>>
>>

Cách sử dụng:

Thì hiện tại trong Tiếng Đức Präsens sử dụng để

1. Diễn tả một hành động xảy ra trong thời điểm hiện tại.

Ví dụ: 

Es klopt. (Có tiếng gõ (cửa).)

Jetzt muss ich gehen. (Bây giờ tôi phải đi.)

 

2. Diễn tả một sự kiện, một quá trình kéo dài đến thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

Meine Tochter studiert (jetzt) in Berlin. (Con gái của tôi học ở Berlin
Jeden Tag gehe ich in die Schule. (Mỗi ngày tôi đi đến trường.)

 

3. Diễn tả những hành động, sự kiện sẻ xảy ra trong tương lai, nhất là khi trong câu có các yếu tố chỉ thời gian sắp đến.

Ví dụ: In einem Monat haben die Kinder Sommeferien. (Một tháng nữa bọn trẻ được nghĩ hè.)

 

4. Dùng để nói đến một câu phát biểu tổng quát, một chân lý và thành ngữ, tục ngữ.

Ví dụ: 

Die Erde bewegt sich um die Sonne. (Trái đất quay quanh mặt trời.)
Die Winkelsumme im Dreieck beträgt 180º. (Tổng các góc trong một tam giác là 180 độ.)

Eis schmilzt bei 0º Celcius. (Nước đá tan ở 0º độ C.)

5. Khi dùng với các từ như wohl (có thể, chắc là), sicher (nhất định, chắc chắn), doch (chính thế), câu dùng ở thì hiện tại diển tả ý phỏng đoán.

Ví dụ: 

Er arbeitet wohl. (Có lẽ anh đang làm việc.)
Du bist doch am Abend zurück? (Tối anh trở về chứ?)

 

6. Thì hiện tại ở Indikativ có thể là một mệnh lệnh.

Ví dụ:

Du gehst! (Mày đi đi!)
Ihr schweigt und wartet, bis ihr gefragt werdet! (Chúng mầy phải im lặng và chờ cho đến khi được hỏi đến!)

 

7. Thì hiện tại dùng làm „hiện tại của lịch sử“ khi diễn đạt sự kiện đã xảy ra.

Ví dụ: 

15.Februar 1781: Lessing stirbt. (15 tháng 2 năm 1781: Lessing từ trần.)

1867: Das Kapital (1.band) erscheint. (1967: tập 1 của bộ „Tư Bản“ phát hành.)
Im Jahr 55 v.Chr. laden die Römer in Britannien. ( Năm thứ 55 trước Công Nguyên. những người La-mã đổ bộ lên nước Anh.

 

Cách chia động từ SEIN ở thì hiện tại:

 

Ngôi

Động từ 

Ich

bin

du

bist

er/ sie/es

ist

wir

sind

ihr

seid

sie/Sie

sind

 

Xem thêm:

>Câu mệnh lệnh

>>Cách học giống nhanh và hiệu quả nhất

>>>Bước đệm quan trọng khi học tiếng Đức 

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online