Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức (P1)
Untitled Document
>>
>>
>>

Tính từ đứng sau mạo từ xác định ( der, die, das, den, dem, dieser, diese, dieses, jener, jeder, mancher, welcher)

Ví dụ:
Hier ist das interessante Buch. (Đây là một quyển sách thú vị) 

Ich kaufe diese dunkle Hose. (Tôi mua cái quần màu đen này)

Ich bin zufrieden mit dem neuen Stuhl. (Tôi hài lòng về cái ghế mới này)

Er ist der Besitzer dieses kleinen Wagens. (Anh ta là chủ nhân của chiếc xe nhỏ này)2.

Dấu hiệu:

Ở số ít, ở dạng N, tính từ theo sau mạo từ xác định ở cả 3 giống đều tận cùng là -e.

Ở số ít, ở dạng A, chỉ có tính từ theo sau mạo từ xác định ở giống cái và giống trung tận cùng là -e, tính từ đi với giống đực tận cùng là -en.

Ở số ít, ở dạng D và G, tính từ theo sau mạo từ xác định ở cả 3 giống đều tận cùng là -en.

 Tính từ đứng sau mạo từ không xác định hay các đại từ sở hữu:

Ví dụ:

Hier ist mein interessantes Buch. (Đây là một quyển sách thú vị)

Ich kaufe eine dunkle Hose. (Tôi mua cái quần màu đen này)

Ich bin zufrieden mit einem neuen Stuhl. (Tôi hài lòng về cái ghế mới này)

Er ist der Besitzer eines kleinen Wagens. (Anh ta là chủ nhân của chiếc xe nhỏ này)

Xem thêm

>Các động từ đi với VER-

>>Mẹo nhớ nhanh trật tự từ trong học tiếng Đức

>>>Một vài trang web giúp cho việc học và rèn luyện tiếng Đức mỗi ngày

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online