Cách dùng từ để hỏi Wo-Wohin-Woher
Untitled Document
>>
>>
>>

Trong tiếng anh khi muốn biết xuất xứ của ai đó hay cái gì đó chúng ta chỉ cần dùng từ để hỏi "where", trong tiếng Đức thì sao có đơn giàn giống như tiếng anh ko. Chúng ta sẽ biết qua bài học sau đây

Woher kommst du? —> Bạn từ đâu đến?

Wo bist du jetzt? —> Bạn đang ở đâu?

Wohin fährst du? —> Bạn đi đâu?

 

Như vậy:

Woher -> từ đâu

Wo        -> ở đâu

Wohin -> đến đâu

Việc sử dụng giới từ để chỉ vị trí (trả lời câu hỏi Wo?) và chỉ hướng đi (đi đâu và từ đâu) cũng vô cùng quan trọng vì trong tiếng Đức, có một số trường hợp đặc biệt cần phải lưu ý. VD như:

Tôi đi về nhà: Ich gehe nach Hause

Tôi ở nhà: Ich bleibe zu Hause

Tôi từ nhà đến: Ich gehe von zu Hause

 

Bảng phân biệt Wo – Wohin – Woher quan trọng cần phải nhớ

 

 

 

Xem thêm: 

>Danh từ số nhiều trong tiếng Đức

>>Từ ghép tiếng Đức 

>>>Câu mệnh lệnh 

 

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online