Các vấn đề liên quan đến WOHL trong học tiếng Đức
Untitled Document
>>
>>
>>

Wohl không chỉ dùng như một trợ từ mà nó còn đóng nhiều vai trò khác. Đó là những vai trò gì, các bạn hãy cùng Hallo tìm hiểu nhé!

"Wohl " được dùng như một Partikel (trợ từ):

Vermutlich ( phỏng đoán): 

(Bs) : Er wird wohl wieder zu spät kommen. Das macht er ja jedes Mal.
Betonung (nhấn mạnh)
(Bs): Ich werde doch wohl noch nachfragen dürfen, wann ich meinen Lohn bekomme!

" Wohl " được dùng như Adverb (trạng từ):

 (Bs) : Fühlst du dich wohl? Du siehst so blass aus. 
( hôm nay bạn cảm thấy tốt không? thấy bạn xanh xao quá! )
(Bs) : Ich mache heute früher Feierabend. Ich fühle mich gar nicht wohl.

"Wohl" trong cấu trúc cố định:

 Lebt wohl! = Auf Wiedersehen!

 Wohl bekomm's! = Guten Appetit!/Prost!

Xem thêm

>Các giáo trình sách ôn tập ngữ pháp tiếng Đức tốt nhất

>>Học tiếng Đức không khó nếu bạn biệt học đúng cách

>>>Chia đuôi tính từ trong học tiếng Đức

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online