Tổng Hợp Các Động Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Đức
Untitled Document
>>
>>
>>

 TỔNG HỢP CÁC ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC

Trong Tiếng Đức có khoảng hơn 200 động từ bất quy tắc. Và với những động từ đặc biệt này, thì chúng ta chỉ còn cách duy nhất là ghi nhớ. Các bạn hãy cùng Tiếng Đức Hallo tìm hiểu  về các động từ ấy nhé.

Hy vọng bài tổng hợp các động từ dưới đây sẽ giúp các bạn nhiều trong việc học Tiếng Đức.

 

Danh sách động từ bất quy tắc

Präsens
(Hiện Tại)

Präteritum(QK)

Perfekt
(Quá Khứ)

Ablautfolge
(Biến đổi âm)

anfangen (fangt an)

fing an

hat angefangen

a-i-a

hangen

hing

hat gehangen

a-i-a

behalten (behalt)

behielt

hat behalten

a-ie-a

braten (brat)

briet

hat gebraten

a-ie-a

enthalten

enthalt

hat enthalten

a-ie-a

entlassen (entlasst)

entlieB

hat entlassen

a-ie-a

erhalten (erhalt)

erhielt

hat erhalten

a-ie-a

fallen (fallt)

fiel

ist gefallen

a-ie-a

halten (halt)

hielt

hat gehalten

a-ie-a

lassen (lasst)

lieB

hat gelassen

a-ie-a

raten (rat)

riet

hat geraten

a-ie-a

schlafen (schlaft)

schlief

hat geschlafen

a-ie-a

verhalten (verhalt)

verhielt

hat verhalten

a-ie-a

verlassen (verlasst)

verlieB

hat verlassen

a-ie-a

verraten (verrat)

verriet

hat verraten

a-ie-a

betragen (betragt)

betrug

hat betragen

a-u-a

einladen (ladt ein)

lud ein

hat eingeladen

a-u-a

erfahren (erfahrt)

erfuhr

hat erfahren

a-u-a

fahren (fahrt)

fuhr

ist gefahren

a-u-a

schlagen (schlagt)

schlug

hat geschlagen

a-u-a

tragen (tragt)

trug

hat getragen

a-u-a

wachsen (wachst)

wuchs

ist gewachsen

a-u-a

waschen (wascht)

wusch

hat gewaschen

a-u-a

laufen (lauft)

lief

ist gelaufen

au-ie-au

bestehen

bestand

hat bestanden

e-a-a

brennen

brannte

hat gebrannt

e-a-a

denken

dachte

hat gedacht

e-a-a

entstehen

entstand

ist entstanden

e-a-a

erkennen

erkannte

hat erkannt

e-a-a

kennen

kannte

hat gekannt

e-a-a

nennen

nannte

hat genannt

e-a-a

rennen

rannte

ist gerannt

e-a-a

senden

sandte

hat gesandt

e-a-a

stehen

stand

hat/ist gestanden

e-a-a

verstehen

verstand

hat verstanden

e-a-a

essen (isst)

aB

hat gegessen

e-a-e

fressen (frisst)

fraB

hat gefressen

e-a-e

geben (gibt)

gab

hat gegeben

e-a-e

geschehen (geschieht)

geschah

ist geschehen

e-a-e

lesen (liest)

las

hat gelesen

e-a-e

messen (misst)

maB

hat gemessen

e-a-e

sehen (sieht)

sah

hat gesehen

e-a-e

treten (tritt)

trat

hat/ist getreten

e-a-e

vergessen (vergisst)

vergaB

hat vergessen

e-a-e

vertreten (vertrltt)

vertrat

hat vertreten

e-a-e

bewerben (bewlrbt)

bewarb

hat beworben

e-a-o

brechen (bricht)

brach

hat gebrochen

e-a-o

empfehlen (empflehlt)

empfahl

hat empfohlen

e-a-o

erschrecken (erschrlckt)

erschrak

ist erschrocken

e-a-o

gelten (gilt)

galt

hat gegolten

e-a-o

helfen (hilft)

half

hat geholfen

e-a-o

nehmen (nimmt)

nahm

hat genommen

e-a-o

sprechen (spricht)

sprach

hat gesprochen

e-a-o

stehlen (stiehlt)

stahl

hat gestohlen

e-a-o

sterben (stirbt)

starb

ist gestorben

e-a-o

treffen (trifft)

traf

hat getroffen

e-a-o

werfen (wirft)

warf

geworfen

e-a-o

gehen

ging

ist gegangen

e-i-a

heben

hob

hat gehoben

e-o-o

werden (wird)

wurde

ist geworden

e-u-o

schleichen

schlich

ist geschlichen

ei-i-i

schneiden

schnitt

hat geschnitten

ei-i-i

streiten

stritt

hat gestritten

ei-i-i

vergleichen

verglich

hat verglichen

ei-i-i

heißen

hieß

hat gehießen

ei-ie-ie

leihen

lieh

hat geliehen

ei-ie-ie

 

Hãy vào Hallo mỗi ngày để học những bài học tiếng Đức hữu ích bằng cách bấm xem những chuyên mục bên dưới :

Học Tiếng Đức Online : chuyên mục này giúp bạn học từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, luyện nói, viết chính tả tiếng đức

Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Đức : chuyên mục này giúp bạn kiểm tra trình độ tiếng đức

Du Học Đức : chuyên mục chia sẻ những thông tin bạn cần biết trước khi đi du học tại nước Đức

Khóa Học Tiếng Đức Tại TPHCM : chuyên mục này giúp bạn muốn học tiếng đức chuẩn giọng bản ngữ, dành cho các bạn muốn tiết kiệm thời gian học tiếng Đức với giảng viên 100% bản ngữ, đây là khóa học duy nhất chỉ có tại Hallo với chi phí ngang bằng với các trung tâm khác có giảng viên là người Việt. Ngoài ra đối với các bạn mới bắt đầu học mà chưa nghe được giáo viên bản xứ nói thì hãy học lớp kết hợp giáo viên Việt và giáo viên Đức giúp các bạn bắt đầu học tiếng Đức dễ dàng hơn vì có thêm sự trợ giảng của giáo viên Việt. Rất nhiều các khóa học từ cơ bản cho người mới bắt đầu đến các khóa nâng cao dành cho ai có nhu cầu du học Đức. Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Đừng để mất tiền và thời gian của mình mà không mang lại hiệu quả trong việc học tiếng Đức.

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online