Thì Quá Khứ Trong Tiếng Đức Bạn Nên Biết - Trường HALLO
Học Tiếng Đức Online Ưu Đãi Học Phí Khóa Tiếng Đức

Thì Quá Khứ Trong Tiếng Đức

Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm học tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Học tiếng đức giao tiếp cơ bản

Tiếng đức cho người mới bắt đầu

Học tiếng đức online cho người mới bắt đầu

 

Để miêu tả hành động trong quá khứ trong văn viết, ta sử dụng Präteritum. Hãy cùng HALLO xem cách sử dụng và ví dụ cho phần ngữ pháp Präteritum

Cách chia động từ ở thì Präteritum

Nhóm 1: Các động từ yếu

  • Verbstamm + te/test/tet/ten

z.B:

-  Ich machte, Ich lernte

- Du machtest, Du lerntest

- Ihr machtet, Ihr lerntet

- Wir machten, wir lernten

  • Những động từ yếu có Verbstamm kết thúc bằng -t , -d hoặc -n thì vẫn áp dụng quy tắc trên nhưng sẽ thêm vào trước các quy tắc đó -e

z.B

- Ich arbeitete, ich badete, ich zeichnete

- Du arbeitetest, Du badetest, du zeichnetest

- Wir arbeiteten, wir badeten, wir zeichneten

Nhóm 2: Các động từ mạnh

  • Đối với các động từ này, bạn cần học thuộc bảng dưới đây

 

anfangen (fangt an)

fing an

hat angefangen

a-i-a          

hangen

hing

hat gehangen

a-i-a

behalten (behalt)

behielt

hat behalten

a-ie-a

braten (brat)

briet

hat gebraten

a-ie-a

enthalten

enthalt

hat enthalten

a-ie-a

entlassen (entlasst)

entlieB

hat entlassen

a-ie-a

erhalten (erhalt)

erhielt

hat erhalten

a-ie-a

fallen (fallt)

fiel

ist gefallen

a-ie-a

halten (halt)

hielt

hat gehalten

a-ie-a

lassen (lasst)

lieB

hat gelassen

a-ie-a

raten (rat)

riet

hat geraten

a-ie-a

schlafen (schlaft)

schlief

hat geschlafen

a-ie-a

verhalten (verhalt)

verhielt

hat verhalten

a-ie-a

verlassen (verlasst)

verlieB

hat verlassen

a-ie-a

verraten (verrat)

verriet

hat verraten

a-ie-a

betragen (betragt)

betrug

hat betragen

a-u-a

einladen (ladt ein)

lud ein

hat eingeladen

a-u-a

erfahren (erfahrt)

erfuhr

hat erfahren

a-u-a

fahren (fahrt)

fuhr

ist gefahren

a-u-a

schlagen (schlagt)

schlug

hat geschlagen

a-u-a

tragen (tragt)

trug

hat getragen

a-u-a

wachsen (wachst)

wuchs

ist gewachsen

a-u-a

waschen (wascht)

wusch

hat gewaschen

a-u-a

laufen (lauft)

lief

ist gelaufen

au-ie-au

bestehen

bestand

hat bestanden

e-a-a

brennen

brannte

hat gebrannt

e-a-a

denken

dachte

hat gedacht

e-a-a

entstehen

entstand

ist entstanden

e-a-a

erkennen

erkannte

hat erkannt

e-a-a

kennen

kannte

hat gekannt

e-a-a

nennen

nannte

hat genannt

e-a-a

rennen

rannte

ist gerannt

e-a-a

senden

sandte

hat gesandt

e-a-a

stehen

stand

hat/ist gestanden

e-a-a

verstehen

verstand

hat verstanden

e-a-a

essen (isst)

aB

hat gegessen

e-a-e

fressen (frisst)

fraB

hat gefressen

e-a-e

geben (gibt)

gab

hat gegeben

e-a-e

geschehen (geschieht)

geschah

ist geschehen

e-a-e

lesen (liest)

las

hat gelesen

e-a-e

messen (misst)

maB

hat gemessen

e-a-e

sehen (sieht)

sah

hat gesehen

e-a-e

treten (tritt)

trat

hat/ist getreten

e-a-e

vergessen (vergisst)

vergaB

hat vergessen

e-a-e

vertreten (vertrltt)

vertrat

hat vertreten

e-a-e

bewerben (bewlrbt)

bewarb

hat beworben

e-a-o

brechen (bricht)

brach

hat gebrochen

e-a-o

empfehlen (empflehlt)

empfahl

hat empfohlen

e-a-o

erschrecken (erschrlckt)

erschrak

ist erschrocken

e-a-o

gelten (gilt)

galt

hat gegolten

e-a-o

helfen (hilft)

half

hat geholfen

e-a-o

nehmen (nimmt)

nahm

hat genommen

e-a-o

sprechen (spricht)

sprach

hat gesprochen

e-a-o

stehlen (stiehlt)

stahl

hat gestohlen

e-a-o

sterben (stirbt)

starb

ist gestorben

e-a-o

treffen (trifft)

traf

hat getroffen

e-a-o

werfen (wirft)

warf

geworfen

e-a-o

gehen

ging

ist gegangen

e-i-a

heben

hob

hat gehoben

e-o-o

werden (wird)

wurde

ist geworden

e-u-o

schleichen

schlich

ist geschlichen

ei-i-i

schneiden

schnitt

hat geschnitten

ei-i-i

streiten

stritt

hat gestritten

ei-i-i

vergleichen

verglich

hat verglichen

ei-i-i

heißen

hieß

hat gehießen

ei-ie-ie

leihen

lieh

hat geliehen

ei-ie-ie

beweisen

bewies

hat bewiesen

ei-ie-ie

bleiben

blieb

ist geblieben

ei-ie-ie

entscheiden

entschied

hat entschieden

ei-ie-ie

erscheinen

erschien

ist erschienen

ei-ie-ie

scheinen

schien

hat geschienen

ei-ie-ie

schreiben

schrieb

hat geschrieben

ei-ie-ie

schreien

schrie

hat geschrien

ei-ie-ie

schweigen

schwieg

hat geschwiegen

ei-ie-ie

steigen

stieg

ist gestiegen

ei-ie-ie

treiben

trieb

hat getrieben

ei-ie-ie

uberweisen

uberwies

hat uberwiesen

ei-ie-ie

verzeihen

verzieh

hat verziehen

ei-ie-ie

bringen

brachte

hat gebracht

i-a-a

beginnen

begann

hat begonnen

i-a-e

besitzen

besaß

hat besessen

i-a-e

bitten

bat

hat gebeten

i-a-e

sitzen

saß

hat/ist gesessen

i-a-e

gewinnen

gewann

hat
148

GIẢNG VIÊN

Stephen Karim

Cố Vấn, Trưởng Bộ Môn, Giảng Viên

Tại Cap Education, chúng tôi chọn triết lý giáo dục "Nhân Bản - Toàn Diện", lấy con người làm trung tâm, lấy kiến thức làm nền tảng. Chúng tôi mang đến sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sống, biết yêu thương, tôn trọng, sáng tạo & tinh thần tự học để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm, có tầm nhìn.

BẠN MUỐN NHẬN TƯ VẤN
& HỖ TRỢ TỪ HALLO

  • Trãi nghiệm phương pháp học Tiếng Đức hiệu quả tại Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo
  • Các dịch vụ hỗ trợ tại nước sở Đức (Tìm nhà, đưa đón sân bay, thủ tục nhập học, thủ tuc hành chính, đặt vé máy bay,...)
  • Tư vấn miễn phí các chương trình du học Đức
  • Hỗ trợ các thông tin định cư Đức

Liên hệ ngay với chúng tôi!


(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!


 

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ C.A.P

TỔ CHỨC GIÁO DỤC CAP EDUCATION - HỌC TIẾNG ĐỨC HALLO

(Mã số DN: 0314374334, được cấp phép bởi Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIỆT GIA

(Số 3426/QD-GDDT-TC, được cấp phép bởi sở GDĐT Tp.Hồ Chí Minh)

 

Hallo Địa Chỉ Học Tiếng Đức Tốt Nhất Và Duy Nhất Với 100% Giáo Viên Bản Xứ Đức Có Chứng Chỉ Dạy Tiếng Đức. Các Khóa Học Nổi Tiếng Như Học Tiếng Đức Cơ BảnHọc Tiếng Đức Giao Tiếp Học Tiếng Đức Cấp Tốc Giúp Bạn Học Tiếng Đức Chuẩn Giọng Nhất. Ngoài Ra Hallo Chia Sẻ Nhiều Bài Học Tiếng Đức Online Miễn Phí Giúp Bạn Tự Học Tiếng Đức , Mỗi Ngày Dễ Dàng. Nếu Bạn Chưa Biết Học Tiếng Đức Ở Đâu Tốt Nhất Ở TPHCM Thì Hãy Đồng Hành Cùng HALLO Ngay Hôm Nay.

su-kien