Động từ thiếu khuyết và ý nghĩa của chúng (A1-P2)
Untitled Document
>>
>>
>>

Müssen

Müssen được dùng để ra lệnh:

Ihr müsst fleißig lernen. (Các con phải chăm chỉ học hành)

Müssen được dùng để diễn tả sự cần thiết hay không cần thiết:

Du musst nicht täglich einkaufen gehen (Con không cần thiết ngày nào cũng đi mua sắm như vậy)

Müssen còn được dùng để diễn tả một sự phỏng đoán mang tính khẳng định như đinh đóng cột:

Der Tokyo Tower muss mehr als 300m hoch sein (Chắc chắn là tháp Tokyo cao hơn 300 mét)

Sollen

Sollen được dùng nhằm diễn tả việc nên làm một điều gì đó vì đó là một sự cần thiết, một nhiệm vụ bắt buộc hay một trách nhiệm:

Er soll seine Hausaufgaben jetzt machen. (Nó nên/phải làm bài tập về nhà ngay bây giờ – Vì đó là bài tập cô giáo giao cho nó).

Ich soll jeden Tag mein Zimmer aufräumen (Tôi nên/phải dọn dẹp phòng hàng ngày – Vì đó là nhiệm vụ mẹ giao cho tôi)

Cần phân biệt với Konjunktiv II sollten: Đưa ra lời khuyên cho ai đó

Du solltest jeden Tag dein Zimmer aufräumen (Cậu nên dọn dẹp phòng hàng ngày – Điều đó giúp phòng cậu luôn ngăn nắp, điều đó giúp cậu ghi điểm trong mắt mẹ cậu, điều đó giúp cậu bỏ tính lười, vân vân. Tóm lại là khi dùng sollten thì chúng ta đang nói về lời khuyên chứ đó không phải là một trách nhiệm.)

Wollen

Wollen được dùng nhằm diễn tả thực sự muốn làm điều gì đó hoặc thực sự không muốn làm điều gì đó ở mức độ cao:

Ich will dich nie wiedersehen! (Không bao giờ em muốn gặp lại anh nữa)

Ich will jetzt nach Hause gehen! (Tôi muốn về nhà! – Tôi đã chán ngấy buổi tiệc này rồi)

Lưu ý: Khi bạn diễn tả mong muốn/không mong muốn làm việc gì đó một cách bình thường hoặc đưa ra lời đề nghị, hãy luôn dùng möchten vì wollen khá mạnh trong ý nghĩa và có thể gây ra sự bất lịch sự không đáng có.

Xem thêm

>Động từ thiếu khuyết và ý nghĩa của chúng (A1-P1)

>>Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức P2

>>>Tình từ miêu tả tính cách con người trong học tiếng Đức

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online