Relativpronomen - Đại từ quan hệ
Untitled Document
>>
>>
>>
Trong Tiếng Đức, Relativpronomen là các đại từ thể hiện dưới dạng Artikel, thường nằm trong câu phụ (Nebensatz), nhằm bổ sung ý nghĩa cho danh từ chính nằm trong câu trước, giúp cho danh từ đó không bị lặp lại nhiều lần gây nhàm chán, đơn điệu. Trong câu phụ Danh từ đó đóng vai trò gì thì thể hiện tính chất theo vai trò đó. Một số ví dụ mà Học Tiếng Đức Hallo sẽ đưa dưới đây, hy vọng sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về relativpronomen.
 

Một số ví dụ:

1. Trong câu phụ Nomen phải ở Nom thì Relativpronomen im Nom:

a. Giống đực:
- Der Mann heißt Erwin Knuddelbär. Er kommt aus Bremen.
--> Der Mann, der aus Bremen kommt, heißt Erwin Knuddelbär

b. Giống cái:

- Die Frau heißt Gertrude Nimmersatt. Sie kommt aus Hannover.
-->Die Frau, die aus Hannover kommt, heißt Gertrude Nimmersatt.

c. Giống trung:
- Das Kind heißt Torsten. Es kommt aus Lübeck.
--> Das Kind, das aus Lübeck kommt, heißt Torsten.

d. Số nhiều:
- Die Leute sind Wissenschaftler. Sie kommen aus Berlin.
--> Die Leute, die aus Berlin kommen, sind Wissenschaftler.

 

2. Trong câu phụ Nomen phải ở Akk thì Relativpronomen im Akk:
a. Giống đực: (Giống cái và trung thì như bestimmter Artikel ở Akk)

- Der Tisch war sehr teuer. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft.
--> Der Tisch, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war sehr teuer.

b. Số nhiều:

- Die Fotos sind echt gut geworden. Ich habe sie in Paris gemacht.
--> Die Fotos, die ich in Paris gemacht habe, sind echt gut geworden.

3. Trong câu phụ Nomen phải ở Gen thì Relativpronomen im Gen:

a. Giống trung:

- Das Kind muss sofort operiert werden. Der Vater des Kindes ist nicht zu erreichen.
--> Das Kind, dessen Vater nicht zu erreichen ist, muss sofort operiert werden.

b. Số nhiều:

- Das ist Herr Gans. Seine Frau hat neulich im Lotto viel Geld gewonnen.
--> Das ist Herr Gans, dessen Frau neulich im Lotto viel Geld gewonnen hat

 

Xem thêm:

>Câu mệnh lệnh

>>Danh từ số nhiều trong Tiếng Đức

>>>Một số mẹo phân biệt giống trong Tiếng Đức

 

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online